Prisene på grovfôr skyter i været, i den grad det er mulig å skaffe. Fra en situasjon der en normalt ønsker å få dyra til å ete mest mulig grovfôr av best mulig kvalitet, vil mange snarere måtte fokusere på hvor lite grovfôr kan en greie seg med, og hvordan skaffe seg en størst mulig mengde for å unngå å slakte gode produksjonsdyr.

Samtidig vil en kanskje få en situasjon der mange ønsker å slakte søyer som ikke skal være med over vinteren tidlig for å spare grovfôr til dyra som skal beholde. Dette vil i så fall kunne påvirke slakting av lam i sesong.

For å belyse noen av disse temaene har vi invitert følgende til å innlede rundt problemstillingene som har oppstått, og prøve å gi oss gode råd i en vanskelig situasjon.

Innledere og tema:

Erling Skurdal og Pål Kjorstad
Økonomien i saueholdet framover. Hvilken strategi skal vi ha for utslakting av søyer som skal utrangeres, og hva blir konsekvensen hvis mye sau kommer inn i september til slakt. Er utsatt sanking ett alternativ?

Kjetil Lien/ Øystein Havrevold
Hvordan skal vi legge opp foringa kommende sesong? Hvor lite grovfôr kan vi greie oss med?  Hvor mye kraftfôr er forsvarlig å gi? Hvilke alternative fôrmidler kan vi bruke etc.

Landbrukskontoret i Sør-Gudbrandsdal
Muligheter for å søke avlingsskadetrygd. Hvordan går vi fram?  Dokumentasjonskrav etc. Vil telledato 1.oktober kunne påvirke når søyene som skal utrangeres bør slaktes?

 

Vi håper mange vil ha nytte av en slik kveld.

Vel møtt!!

Vennlig hilsen Styrene i Gausdal og Fåberg Sau og Geit