Vi har gleden av å inviterere våre medlemmer og naboer i sør, Fåvang- og Øyer/Tretten Sau og Geit, til fjøsmøte den 18. mars kl. 19.00.

Høsten 2018 ble saufjøset på Nordgard Haugstad omgjort fra tradsjonell planløsning med tverrgående fôrbrett til storbingeløsning med forhekk og kraftfôrautomat. Det nye fjøset har nå vært i bruk siden innsett i 2018 og vi gleder oss derfor til å høre hvilke erfaringer som er gjort med den nye planløsningen.

På agendaen denne kvelden har vi følgende:

  • Vertskapet forteller om erfaringer med det nye fjøset.
  • Veterinær Marie Sandbu informerer om smittesluse, hvordan sette sprøyte på sau/lam og annet aktuelt.
  • Rune Lostuen fra felleskjøpet forteller om fôring av sau.
  • Kaffe og biteti.

Trykk her for veibeskrivelse til Ane og John Tore.

Vi ønsker saufolket velkommen til en trivelig kveld!