Styreleder:Lars Rudi

Sekretær:Ane Haugstad

Styremedlem:Kristian K Granheim og Arne B Gunstad    

Kasserer:Tor-Håkon Berget  

Varamedlemmer:

1. John Erik Vestad valgt for 1 år.

2. Helge Roar Husom valgt for 1 år.

Revisor Jostein Rudi og Jan Arvid Larsen

Valgkomite:

1. Jan Erik Brenden

2. Ole Martin Beitdokken