Fylkesmannen i Innlandet melder om at forvaltningsplanen for rovvilt i region 3/Oppland er oppe til revisjon. Her er det muligheter for å komme med innspill. Trykk på linkene nederst for å lese gjeldene forvaltingsplan fra 2012 og melding om oppstart av forvaltingsplan.

For de som har innspill kan dette sendes til Pål Kjorstad på e-post adresse pkjorstad@outlook.com. Pål tar dette videre med til styret i OSG som deretter samsnakker med OB og OBS som vil utarbeide et samla inspill fra beitenæringa i Oppland.

Inspill må sendes til Pål i god tid før 25.april 2019.

Forvaltningsplan fra 2012

Melding om oppstart av forvaltningsplan