Kurs 1

Dato :  17-19 mars .

Dette kurset er i regi av Austtorpåsen beitelag, vi i sau og geit har blitt invitert til å bli med her.  Her er det nå 9 plasser ledig.

Denne helgen vil begynne med en teoriøkt på fredag.

Kurssted : Skogstykje til Marit og Svein Ekerhaugen.

Pris 1800 kr ( for de som ikke er medlem av Austtorpåsen beitelag.)

 

Kurs 2

Dato : August, endelig dato kommer litt senere.

Dette kurset er i regi av Snertingdal sau og geit.

Pris medlemmer av Snertingdal sau og geit : 1500 kr

Pris ikke- medlemmer : 1800 kr

 

Kurs 3

Dato : Oktober, endelig dato kommer litt seinere.

Dette kurset er i regi av Snertingdal sau og geit

Pris medlemmer av Snertingdal sau og geit : 1500 kr

Pris ikke-medlemmer : 1800 kr

 

Datoene for de to siste kurshelgene vil bli lagt ut så fort vi får de. Her er det mulig å melde sin interesse og så tar vi endelig påmelding når vi har fått datoene.

 

Tanken er at dette er en kursrekke hvor man jevnlig møter Egil og Siv Hilde. De vil gi deg noe å jobbe med frem til neste gang vi møtes. Det må legges opp til trening mellom disse helgene slik at man får best mulig fremgang.

Vi i Snertingdal sau og geit vil legge til rette for treninger mellom disse helgene.

 

Påmelding sendes til kristin.m.kongelf@gmail.com