Dark Overlay

Lokallagsstyre Søndre Land Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Bent Ivar Nikolaisen Leder 480 98 224
Asbjørn Storsveen Nestleder 913 94 523
Svein Steinsli Styremedlem