Dark Overlay

Lokallagsstyre Toten III Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Tor Aage Høiberg Leder 482 88 995
Lene Kristin Stenberg Nestleder 951 86 551
Jan Inge Bjerkeengen Styremedlem 990 38 632
Erik Andresen Styremedlem 988 02 771
Torfinn Grønstad Kasserer 913 05 779
Trond Håkon Haug Sekretær 917 46 001