Dark Overlay

Lokallagsstyre Vang Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Linda Jevne Leder 984 83 818
Kjell Gudmund Svien Nestleder 994 66 115
Jon Helge Solemsli Styremedlem 412 22 790
Knut Ivar Eltun Kasserer 959 21 177
Sigmund Heensbakken Sekretær 951 37 476