Dark Overlay

Lokallagsstyre Vardal Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Åshild Sandvik Leder 986 05 706
Per Thomas Lønnum Nestleder 901 90 780
Hans Bekkemellem Styremedlem 909 89 537
Jon Terje Hansebråten Styremedlem 950 87 885
Knut-Ola Lundbye Kasserer 908 06 189