Dark Overlay

Lokallagsstyre Vestre Toten Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Theis Theisen Amlie Leder 452 42 522
John Magne Storhaugstuen Nestleder 412 43 095
Øystein Guttormsen Styremedlem 922 40 104
Elin Skjellerud Kasserer 916 28 105
Kine Garli Sekretær 451 74 502