Leiar  
Knut Evensen                         adr. Vestsidevegen 1179, 2634 Fåvang
tlf. 905 75 919 e-post: knut@fjossystemer.no
Nestleiar:            Representant frå Ring 41
Ola Hareland                   Romsdalsvegen 290, 2666 Lora
tlf.  971 20 054   e-post: ola@lesja.net 
Styremedlem       Rovvilt/Utmarksansvarleg
Jonny Mathisen         Gardvegen 351, 2642 Kvam
tlf. 482 30 371 e-post: jonn-ma@online.no
Styremedlem  
Frode Rudland       Teiterudgutua 82, 2843 Eina
tlf. 922 53 048 e-post: froderudland@gmail.com
Styremedlem           Geiterepresentant
Gro Arneng                       Dalsvegen 639, 2940 Heggenes
952 26 255 e-post: groarneng@hotmail.com
1. Varamedlem:     Gjetarhundrepresentant
Kjell Gudmund Svien              Svejisvegen 32, 2977 Øye 
994 66 115 e-post: kjelsvie@bbnett.no
2. Varamedlem:                   
Marte Stine Skålenget                   Surnflødtbakkan 9, 2653 Vestre Gausdal  
479 43 715 skalenget@bbnett.no
3. Varamedlem:  
Anne Ingeborg Terningen Øvre Nordsinni 714, 2870 Dokka
977 91 197 anne.terningen@online.no
Dagleg leiar OSG          Sekretær/kasserar/ORL
Pål Kjorstad        Moarusta 13, 2647 Sør-Fron  
990 34 406 pkjorstad@outlook.com