Leder  
Knut Evensen                         adr. Vestsidevegen 1179, 2634 Fåvang
tlf. 905 75 919 e-post: knut@fjossystemer.no
Nestleder:            Representant frå Ring 41
Ola Hareland                   Romsdalsvegen 290, 2666 Lora
tlf.  971 20 054   e-post: ola@lesja.net 
Styremedlem       Rovvilt/Utmarksansvarleg
Jonny Mathisen         Gardvegen 351, 2642 Kvam
tlf. 482 30 371 jonn-ma@online.no
Styremedlem Gjetarhundrepresentant
Eirik Kolbjørnshus         Vestsidevegen 93, 2943 Rogne
tlf. 906 36 310 e-post: eirik8randi@gmail.com
Styremedlem           Geiterepresentant
Gro Arneng                       Dalsvegen 639, 2940 Heggenes
952 26 255 groarneng@hotmail.com
1. Varamedlem:      
Frode Rudland              Teiterudgutua 82, 2843 Eina  
922 53 048 kingfisher@live.no  
2. Varamedlem:                   
Marte Stine Skålenget                   Surnflødtbakkan 9, 2653 Vestre Gausdal  
479 43 715 skalenget@bbnett.no
3. Varamedlem:  
Anne Ingeborg Terningen Øvre Nordsinni 714, 2870 Dokka
977 91 197 anne.terningen@online.no
Dagleg leder OSG          Sekretær/kasserer/ORL
Pål Kjorstad        Moarusta 13, 2647 Sør-Fron  
990 34 406 pkjorstad@outlook.com