Leiar  
Knut Evensen                         adr. Vestsidevegen 1179, 2634 Fåvang
tlf. 905 75 919 e-post: knut@fjossystemer.no
Nestleiar:            Representant frå Ring 41
Ola Hareland                   Romsdalsvegen 290, 2666 Lora
tlf.  971 20 054   e-post: ola@lesja.net 
Styremedlem       Rovvilt/Utmarksansvarleg
Jonny Mathisen         Gardvegen 351, 2642 Kvam
tlf. 482 30 371 e-post: jonn-ma@online.no
Styremedlem  
Frode Rudland       Teiterudgutua 82, 2843 Eina
tlf. 922 53 048 e-post: froderudland@gmail.com
Styremedlem           Gjetarhundrepresentant
Kjell Gudmund Svien                Svejisvegen 32, 2677 Øye
tlf. 952 26 255 e-post: kjellgsvien@gmail.com
1. Varamedlem:     Geiterepresentant
 Svanhild R. Gardsteig Hagabekkvegen 72, 2960 Røn
tlf. 915 97 904 e-post: svanil_87@hotmail.com
2. Varamedlem:               
Even Sjurrud                  Treahøgda 352, 2651 Vestre Gausdal
tlf. 915 58 849 e.post: evesjur@hotmail.com
3. Varamedlem:  
Anne Ingeborg Terningen Øvre Nordsinni 714, 2870 Dokka
tlf. 977 91 197 e-post: anne.terningen@online.no
Dagleg leiar OSG          Sekretær/kasserar/ORL
Pål Kjorstad        Moarusta 13, 2647 Sør-Fron  
tlf. 990 34 406 e-post: pkjorstad@outlook.com