Dark Overlay

Fylkeslagsstyre Oppland Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Frode Rudland Leder 922 53 048
Kjell Gudmund Svien Nestleder 994 66 115
Helge Johannes Nordlien 1. Varamedlem 918 29 569
Kristin Marcussen Kongelf 2. Varamedlem 950 22 691
Even Sjurrud 3. Varamedlem 915 58 849
Jonny Mathisen Styremedlem 482 30 371
Svanhild Gardsteig Holden Styremedlem 915 97 904
Irene Amundgård Styremedlem 481 40 483
Pål Skoe Kjorstad Kasserer 990 34 406
Pål Skoe Kjorstad Sekretær 990 34 406