Dark Overlay

Lokallagsstyre Bokn Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Emilie Moi Eikje Leder 932 16 339
Tommy Brekke Nestleder 959 33 572
Louis Medhaug 1. Varamedlem 992 75 248
Bjørg Synnøve Grønnestad Styremedlem 456 02 980
Ragnhild Trosnavåg Styremedlem 984 24 825
Vilhelm Martin Våge Kasserer 454 19 501