Dark Overlay

Lokallagsstyre Nedstrand Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Håvard Helgeland Leder 928 00 163
Per Johan Lyse Nestleder 470 36 006
Magnar Helgeland Styremedlem 936 48 911
Emilie Medhus Jensen Styremedlem 901 57 833
Monica Espevold Kasserer 952 50 390