Årsmelding 2017

antall medlemer 40 stk

styre har bestått av

Leder Cecilie Tønnessen-Vestbø på valg

skriver Oddvar Hølland 

kasserer Leif Ørkje

styremedlem: Even jakobsen på valg

styremedlem Gurine Blikra på valg

Varanemd Geir Toft på valg

               Godskalk hamre

              Hans inge Øgland

Det er holdt 4 styremøter 

foredrag av stian espedal i april

slaktekurs høste på bjoa

Cecilie var på leder sammling

i tillegg har det vært møter med planllegging kåring der vats hadde hovedansvar i år.

 

SAK. det blei vedtatt å kjøpe grinder , det var det ikj behov for nå .

sak ølen sao og geit skulle arrangere tur 22 stk hadde en flott tur til Trodal Tysdal

sak  opprett facebokk side og hjemmeside på nsg . det er gjort.

Det blei normal fjellsending i år men sommeren blei våt og kald. lammen vareiere i kvalitet.

Årsmøte ølen sau og geit 

hos fatland ølen torsdag 8februar. kl 19,30

Sak1 val av møteldere

sak 2 val av 2 stk til å skrive under møteboka

sak 3 årsmedling

sak 4 regnskap

sak 5 valg

sak 6 tema møter

sak 7 gjerhund kurs og ansvarlig

sak 8 kåring og miljøet rundt det

sak 9 verving nye medlemer

sak 10 dårlig priser på sauekjøtt og overproduksjon

sak 11 eventuelt

Dyrlege Inge Midtveit blir med og snakker om Boluskapslar