Dark Overlay

Lokallagsstyre Sandeid Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Kjell-Ove Rørheim Leder 975 19 446
Ole Bjelland Nestleder 906 86 132
Lars Vestbø Styremedlem 911 04 017
Helge Søndenå Styremedlem 982 37 451
Morten Rørheim Kasserer 454 10 176
Terje Kambe Sekretær 468 42 677