Tema for møte er e-læringskurs for smittevern og dyrehelse.
E-Læringskurset i dyrehelse og smittevern for småfe er nylig lansert hos Animalia. Dette er nå et lovpålagt krav dersom du driv med småfe.
Mer info kommer.