Det vil bli et nytt møte til høsten der vi vil invitere alle sauebønder i kommunen til et informasjonsmøte angående e-læringskurs i smittvern og dyrehelse fra Animalia.

Mer informasjon kommer når det nærmer seg.

Mvh

Styret


Tema for møte er e-læringskurs for smittevern og dyrehelse.
E-Læringskurset i dyrehelse og smittevern for småfe er nylig lansert hos Animalia. Dette er nå et lovpålagt krav dersom du driv med småfe.
Mer info kommer.