Torsdag 23 august kl 18:30 blir det medlemsmøte på Garaneset.
-Vi får besøk av Jon-Erling Skåtan fra Statens Naturoppsyn som skal informere om jervejakta i 2018.
-I tillegg får vi besøk av veterinær som skal gå gi tips og råd om snyltebehandling.
- Generell informasjon fra styret
Enkel servering.
Håper du kommer!

Styret i Suldal Sau og geit.