Nortura og Suldal Sau og Geit inviterer til slakterikveld.

Programm:

- Vurdering av slaktelam

- Vurdering av ull ved ullklassifisør

- Gjennomgang av slakt ved klassifisør

- Oppsummering

- Servering

 

Oppførder til samkjøring. Avreise frå Bergekrossen kl 18:30, eller ta kontakt med Sveinung på mobil 468 96 037.