Potetfestivalen arrangeres årlig på Bryne, og har røtter tilbake til 1998. Etter hvert har dette blitt en stor festival med marked og handel, og et utstillingsvindu for alt som skjer på Jæren innen kultur og næringsliv (www.potetfestival.no). Time sau og geit var godt representert med sauer til å se på og kose med.

Time SG hadde også henvendt seg til Rogaland gjeterhundlag for å høre om vi kunne være med på programmet, en utfordring styremedlem Sven Kverneland tok på strak arm.  ”– Veldig kjekt å bli spurt”, sier Kverneland, ”men må si jeg var litt nervøs for hvordan det skulle gå med gjeting av sauene gatelangs slik”. Oppdraget gikk ut på å gjete en flokk sau gjennom Bryne sentrum, fra Fritz Røed-parken til Bryne torg. Til tross for tilløp til restaurantbesøk blant sauene, så fikk Mira ført sauene trygt fram til torget.

Leder i Time Sau og geit, Arne Berge, var veldig godt fornøyd med gjennomføringen. ”Dette var kjempestilig og fungerte veldig bra. Fantastisk å vise fram for allmennheten hva NSG driver med”, sier Berge. ”Dette håper vi å kunne gjenta til neste år!

 

Bilder hentet fra video tatt opp av Arne Berge.