Nordfjord
Gjetarhundlag

Jan Kåre Ravnøy | 6773 Nordfjordeid
mob: 91319502 | E-post: Jkr121061@gmail.com


Sunnfjord og Ytre Sogn
Gjetarhundlag

Roger Løvik | Brekka 32, 6983 Kvammen
mob: 959 35 589 | E-post: rog-bu@online.no


Indre Sogn
Gjetarhundlag

Guro Valland Hofslundsengen | Kriken 20, 6857 Sogndal
mob: 95449639 | E-post: gurohof@gmail.com


SFSG

Erlend Brede Fossen | Følling 143, 6978 Viksdalen
mob: 992 26 575 | E-post: e_fossen@hotmail.com