Leder Halvor Tenden    
E-post hatenden@online.no Telefon: 91319502 
       
Nestleder      
E-post:   Telefon:  
       
Sekretær      
E-post   Telefon:  
       
Kasserer      
E-post:   Telefon:  
       
Styremedlem      
E-post:   Telefon