Prøva startar klokka 09:00, og er på Storesunde i Strynedalen. Det blir
klasse 3 som startar først.

Vi har matservering i telt. Betasuppe, kaker og kaffi :-)

Det er Fylkesmeisterskap i same arrangement.

Det vert arrangert klasse 1, 2 og 3.

Nytt i år er påmeldinga. Vi vil ha påmelding ved at deltakarar betalar inn startkontigent, og melder inn reg. nr på hund, og kven som er førar.

Når betaling og førar/ hund er registrert, er ekvipasjen påmeldt. Påmeldingsfristen er sett til tysdag 27. september 2011.

Startkontigent pr hund kr 250,-

Innbetaling til kontonr: 3705 16 08519 Stryn Sau & Geit, innan 27. sept.

Namn og reg nr på hund + førar sendast til: tinahenningsen@yahoo.no

 

For Gjetarhundnemnda Stryn Sau & Geit:

Margrethe Garlid 91 32 66 61

Tina Henningsen 48 21 03 64

Halvor Tenden 91 31 95 02