Styret består av Ailen Skogeng, Stryn, leder, Knut Alsaker, Olden, nestleder, Ida Elisabeth Lien Ohrvik, Heggjabygda, sekretær, Mirjam Friberg, Stadlandet, kasserer og Ingunn Reme, Innvik, styremedlem.

På stiftelsesmøtet den 8.febr 2013, var det 14 som møtte, og vi har senere fått flere på lista som gjerne vil være med på gjeterhundarbeid i Nordfjord.

Styret i Nordfjord gjetarhundlag vil med dette få invitere til

Medlemsmøte onsdag den 28.august 2013

Møtet blir holdt i kantina til Fjordhestsenteret på Nordfjordeid, klokken 20.00.

Saker som blir tatt opp er: Informasjon om saker som er tatt opp på styremøter, Distriktsprøven på Fannemel 14.og 15.september, Unghundserien 2013, Julebord des 2013 og Kurs vinteren 2014. Er det flere ting som medlemmene ønsker at styret skal jobbe med, tar vi imot innspill med takk!

Vi ønsker at flest mulig stiller seg disponibel til prøven på Fannemel, vi trenger frivillige for at prøven skal la seg gjennomføre J Invitasjon til prøven vil bli lagt ut på Facebook og på NSG sine fylkesvise lokale sider.

Kontingent for 2013

På stiftelsesmøtet ble kontingenten satt til kr 300,- pr år. Styret har valgt å gå ut med halv kontingent for 2013; kr 150,- pr medlem. Kontingenten betales inn til konto nr 3705.24.87952. Merk innbetalingen med navn og adresse.

 

Styret ønsker at flest mulig betaler så snart som mulig og helst innen fredag den 13.september. 

Ønsker alle en fin høst med gode resultater på gjeterhundprøver og masse sau med hjem etter dager med sanking.

Velkommen til møte den 28.!  

 

MVH styret i Nordfjord gjetarhundlag

Ailen Skogeng, leder