Laurdag blir det destrikts prøve  starter med kl 3 og kl  2  og kl 1 til slutt .
Søndag blir det fylkesmeserskap i kl 3 og dei 5 beste går til finale med dobbelhent. Oppstart kl 8 begge dagane 

Blir anledning til å kjøpe mat .

Påmelding til Jan Kåre Ravnøy  91552918 eller Jkr121061@gmail.com start kontigent er kr 300 og skal betalast på konto nr  37052463018,

Helsing Sunnfjord og ytre Sogn gjeterhundlag.