Oppstart laurdag  1 juni kl 10

instuktør er Magnus Grimeland

påmelding til Jan Kåre Ravnøy tlf 91552918 eller jkr@online.no