Gjeterhundrådet syner til signala om å ha utdanning og organiseringa av gjetarhunddommarar ut på høyring i organisasjonen.