Faginnslaget vil veterinær Anne Berit Selle stå føre. Ho vil komme innom tema som lammetap om hausten, bruk av snyltarmedisin og vaksine, og mangelsjukdommar og tiltak mot dei.
Vi vil på møtet også ta opp innspel til jordbruksoppgjeret.

Sakliste for årsmøtet:

  1. Val av møteleiar, referent og to til å skrive under møteboka
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Årsmelding
  4. Rekneskap
  5. Val
  6. Arbeidsplan for 2018
  7. Innkomne saker og eventuelt

Det vert servering.                Velkomne til årsmøtet!

Her kan du sjå årsmeldinga for 2017.