Sjå invitasjonen her.

Frammøte blir hos Knut Tore Nes Hjelle på Hjelle (nedsida av vegen) klokka 10.00

Pga. organisering av mat og parkering, må du melde deg på til lokallaget ditt seinast torsdag 20. mars.

Medlemmer i Gloppen Sau og Geit melder seg på med e-post til svein.hovstad@online.no eller
SMS til 99 10 33 93. Så vil vi fylle opp i bilar på Sandane og køyre frå Firda Bilag seinast klokka 9.00.