Gloppen Sau og Geit vil i samarbeid med Breim og Jølster prøve å få til eit klyppekurs utpå hausten. Meininga er å ha ei samling i Gloppen og ei i Jølster. Skal det vere råd å få i gong eit kurs, må vi ha eit visst tal interesserte deltakarar. Derfor må dei som kan tenkje seg eit slikt kurs kontakte leiarane i lokallaga.