Heile referatet med bilder i ei pdf fil

Me som var til stades denne helga opplevde det som veldig nyttig at begge fylka samlast. At samlinga gjekk over ei heil helg gjorde at møringane og sogningar blei betre kjent, i tillegg til at me fekk sjå oss godt om i området. Me takkar Møre og Romsdal Sau og Geit for ei triveleg og lærerik helg!

 

Lene Engvik Rasch, sekr