Dark Overlay

Lokallagsstyre Flå og Klæbu Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Arne Haukås Leder 468 26 771
Stian Lutterloh Nestleder 911 24 116
Lars Halsethmo 1. Varamedlem 990 22 692
Stian Lutterloh Kasserer 911 24 116
Daniel Lufall Sekretær 974 81 080