Dark Overlay

Lokallagsstyre Hemne og Snillfjord Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Edvin Hageskal Leder 415 77 043
Arild Aunhaug Nestleder 957 83 831
Ivar Haugen Styremedlem 917 95 457
Odd Kjønsvik Styremedlem 414 31 507
Magne Egil Berdal Sekretær 909 61 735