Dark Overlay

Lokallagsstyre Orkland Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Lars Olav Løkken Lomundal Leder 954 40 211
Brage Groeggen Styremedlem 938 94 233
Gunn Elin Folland Kasserer 924 43 463
Ådne Bakke Buan Sekretær 472 32 451