Styre-/dagligleder:  Kristin D. Skjerve mob. 41622353

Avd. NKS kontaktperson: Bård Tore Berntsen mob. 90162935

Avd. Spæl kontaktperson: Jon Kvam mob. 91812279

 

Vi har hvert år kåring i månedsskiftet september/oktober.

Først på november tar vi ut de kåringslammene som er interessante for oss. Det vil da være igjen mange gode kåringslam, som er ypperlig å bruke i bruksbesetninger. Bestill værene hos hvert enkelt medlem, eller direkte til kontaktperson, som vil sørge for at du får et lam til paringen.

Vi har også mange gode prøveværer fra fjoråret å selge. Disse kan bestilles direkte hos kontaktpersonene. Først til mølla. Uttaket her vil også bli gjort først på november.

Pris regnes ut etter indeks.