Dark Overlay

Lokallagsstyre Selbu Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
John Renå Leder 975 55 899
Hans Ivar Stene Nestleder 915 15 159
Kristian Stene 1. Varamedlem 950 59 475
Lillian Marstad Styremedlem 482 51 461
Tor Jomar Marstad Varamedlem
Håvard Kjøsnes Varamedlem 950 81 458
Bjørn Jarle Hofsmo Kasserer 930 86 222
Anne Lise Valle Sekretær 416 39 902