Årsmøtene for Sør- og Nord-Trøndelag Sau og Geit blir lørdag 17. Februar og søndag 18. Februar på Quality Airport Hotel Værnes (Stjørdal sentrum)

 

Program:

Lørdag 17.Februar.

Kl. 1100:          Lunsj

Kl. 1230:          Fagtema

-          Markedssituasjonen v/Nortura, evt flere

-          Samarbeid videre mellom fylkeslaga, v/Arvid Voll

 

Kl. 1900:          Festmiddag

 

 

Søndag 18. Februar

Frokost

Kl. 0830:          Separate årsmøter for de to fylkeslaga

Kl. 1300:          Lunsj

 

Det kan bli endringer i dagsorden. Dette vil bli kunngjort så fort som mulig.

 

Påmelding på e-post til stig.runar.stordal@nortura.no innen mandag 5. februar, kl. 1200.

 

Jeg trenger følgende info per lag og fra alle andre som skal delta (fylkesstyre, valgnenmd, ordfører, m.fl):

-          Navn på hver enkelt deltaker

-          Deltar lørdag

-          Deltar søndag

-          Middag lørdag

-          Overnatting

o   Enkeltrom

o   Dobbeltrom, deler rom med hvem?

o   Ikke overnatting

 

Priser:

Begge dager med lunsj lørdag og søndag + middag + overnatting enkeltrom:       Kr. 2.125,-

Begge dager med lunsj lørdag og søndag + middag + overnatting dobbeltrom:     Kr. 1.949,-

Dagpakke (per dag inklusive lunsj)                                                                           Kr. 558,-

Middag for ikke-boende deltakere:                                                                          Kr. 420,-

 

DEN ENKELTE BETALER FOR SEG VED INNSJEKK/UTSJEKK PÅ HOTELLET