Fristen for å søke om rovdyrerstatning nærmer seg nå raskt. For de brukere som har mistet dyr til ulven, så vil det bli en søknadsprosess litt utenom det vanlige. I tillegg til tapte dyr så må en prøve å få kompensert alt som er brukt av tid på leting av kadavre, samt ekstra tilsyn.

Derfor har leder og rovviltansvarlig i Sør-Trøndelag sau og geit avtalt et møte med statsforvalteren den 26. oktober.

 

Videre så kommer beite- og utmarksrådgiver i N.S.G Per Fossheim oppover og blir her oppe om kvelden den 30. oktober og påfølgende dag den 31. oktober.

Den 30. oktober blir han til stede på et møte i Rådhuset i Meldal. På dette møtet vil vi legge fram resultatet av møtet med statsforvalteren samt at Fossheim sier litt om søknadsprosessen.

 

Videre så blir Fossheim å treffe i Rådhuset på formiddagen den 31. oktober for å hjelpe folk med å fylle ut søknaden. Når brukerne kommer for å få hjelp til å fylle ut søknaden så må de ha alle tall klare, både når det gjelder dyretall og tidsforbruk i forbindelse med ulvesaken.

Møtet i Meldal rådhus starter kl.18.00 den 30. oktober. Dette gjelder også medlemmene i sau og geit som hører til Møre og Romsdal. Søknadsfrist er 1. novmber.

 

 

                                                                                                                      Styret