Kåringsoppsett Sør-Trøndelag

 

Kåringssted

Dato

Dataoperatør

Dommer

Leder for sjået

Arrangør

Soknedal

20/9

Kent Berg

Audun Tiller

Magnus Sivertsen

Hans Tore Løvrøshaug

Ring 202

Hitra/Frøya

30/9

Tore Mellemseter

Odd Jomar Heggvold

Tore Mellemseter

Hitra-Frøya Sau og geit

Oppdal

3/10

Mikael Gorsetseter

Atle Moen

Audun Tiller

Odd Jomar Heggvold

Kent Berg

Mikael Gorsetseter

Ring 204

Oppdal

4/10

Mikael Gorsetseter

Bjørn Wæhre

Olav E Heggvold

Mikael Gorsetseter

Oppdal Sau og Geit

Oppdal pælskåring

4/10

Mikael Gorsetseter

Ikke klart enda

Jan Sandblåst

Ring 204

Sælbu

4/10

Magnar Moslett

Ola Skreen

Odd Jomar Heggvold

Kristian Stene

Ring 201

Røros

5/10

Odd Moen

Ola Skreen

Odd Jomar Heggvold

Rune Kurås

Ring 214

Rennebu

11/10

Jon Kvam

Odd Jomar

Ola Skreen

Jon Kvam

Ring 203

Øya

19/10

Arne Haukås

Odd Jomar Heggvold

Kent Berg

Arne Haukås

Grå trønder-laget

Fosen

24/10

Berit Langdal Andressen

Bjørn Wæhre

Olav E Heggvold

Berit Langdal Andressen

Ørland/Bjugn Sauavlslag