Kadaveret ble funnet av dyreeiere like etter at dyret ble tatt og dokumentert av SNO. Det første bildet er tatt da kadaveret ble funnet og det andre bildet er tatt 2 dager etterpå. Dette viser hvor fort et kadaver forsvinner og hvorfor det er så vanskelig og dokumentere til ørn. Et lam vil være borte etter bare noen timer.