Arne Loftsgarden og Hege Heisholt gjekk ut av styret og fekk blomar for sin store innsats for Telemark Gjetarhundlag. Dei var to av dei mest sentrale personane i gjennomføringa av NM i gjetarhund, som vart arrangera i Bø i 2010. Dette vart eit særdeles vellukka arrangement.

 

 

 

Det nye styret for 2011: Frå venstre: Asbjørn Fjellet (gj.v.), Åsne Nyland (ny leiar), Gunvor Mandt (gj.v.) og Tove Funnemark (ny). Olav Bjørge (ny) var ikkje tilstades.