Dark Overlay

Lokallagsstyre Aust-Telemark Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Edvard Eikemo Leder 948 80 309
Ramond Sem Nestleder 918 40 062
Trond Engebretsen Styremedlem 908 24 474
Aase Fjeld Styremedlem 916 99 054
Synnøve Skogen Håberg Styremedlem 977 07 861
Edvard Eikemo Kasserer 948 80 309
Ramond Sem Sekretær 918 40 062