Årsmøtet valde Kari Tellefsen til ny leiar i ringen etter Ingvar Sundvor. Ingvar har som kjent vori alvorleg sjuk over lengre tid. Det var vemodig å ha årsmøte utan at Ingvar var til stades. Med seg i styret fekk Kari: Roar Fjeld, Ellen Landsverk, Bjørn Enggrav og Arvid Lia.

Årsmøtet uttrykte bekymring for det vidare avlsarbeidet for den fleirfarga spælsauen i Noreg. Det er å håpe at Interesselaget for den fleirfarga spælsauen, som er under stifting, klarar å få gjort om fleire vedtak som NSG sentralt har fatta, som har ramma avlsarbeidet for denne rasen hardt økonomisk.