Dark Overlay

Lokallagsstyre Midt-Telemark Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Hilde Midtgarden Leder 913 10 746
Nina Elvebråten Nestleder 915 46 393
Maise Strøm Styremedlem 907 65 216
Nils-Ole Gilde Kasserer 984 63 840