Dark Overlay

Lokallagsstyre Vestmar Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Terje Gautefall Leder 906 51 150
Thor Olav Schulze Holte Styremedlem 970 83 880
Per Heldal Kasserer
Sanne Riis Løyte Sekretær 477 60 377