Dark Overlay

Lokallagsstyre Vinje og Rauland Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Kjetil Midtgarden Vaagen Leder 414 47 411
Svein Olav Krontveit Nestleder 476 81 786
Ingebjørg Kristense Øygarden Styremedlem 954 05 230
Erlend Fundli Styremedlem 916 80 550
Aasne Vinjerui Hamre Styremedlem 995 64 002
Kjetil Nessæther Varamedlem 913 32 673
Øystein Kostveit Varamedlem
Signe Vinje Sekretær 992 94 770