Dark Overlay

Fylkeslagsstyre Telemark Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Jon Aslak Austjore Leder 917 65 525
Terje Gautefall 1. Varamedlem 906 51 150
Janne Lunden Teksle Styremedlem 415 03 188
Hege Bjåland Styremedlem 906 18 225
Olav Brauti Styremedlem 915 81 764
Kirsti Sandland Styremedlem 905 24 049
Torhild F. Sisjord Sekretær 902 04 121