Dark Overlay

Lokallagsstyre Dyrøy Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Berit Jakobsen Leder 997 98 604
Kine-Mari Bertheussen Styremedlem 980 47 477
Ken Are Olsson Styremedlem 911 50 401
Dag Agnar Solbakk Kasserer 913 61 185