Dark Overlay

Lokallagsstyre Kåfjord Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Torstein Jenssen Leder 414 06 622
Arnt Torleif Johansen Styremedlem 916 64 869
Marte Berglund Jenssen Kasserer 908 21 861
Gunhild Johnsen Sekretær 959 74 899