Dark Overlay

Lokallagsstyre Kvalsund Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Roar Nandor Berglund Leder 900 65 632
Anders Eilertsen Nestleder 908 35 321
Alf Moe Carstens Kasserer 958 85 899