Dark Overlay

Lokallagsstyre Lyngen Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Pål Jøran Skogvang Leder 466 32 826
Renate Hansen Nestleder 957 64 066
Jørgen Karlsen Sekretær 916 07 707